Proxy

Академска мрежа својим корисницима омогућава коришћење proxy сервиса за приступање web садржајима и преузимање датотека са Интернета (FTP). Proxy сервер локално чува (кешира) захтеве и садржаје претходно реализоване од стране других корисника. Тиме се за појединачне кориснике постиже знатно бржи приступ често траженим садржајима, што индиректно доприноси ефикаснијем коришћењу спољних веза са Интернетом.

Такође, неким Кобсон сервисима је могуће приступити искључиво коришћењем конфигурације са прокси сервером.

Мануелно подешавање

Потребно је унети један од сервера:

  • proxy.kg.ac.rs (port 8080)
  • proxy.amres.ac.rs (port 8080)
  • proxy.rcub.bg.ac.rs (port 8080)

Аутоматско подешавање

Аутоматско подешавање proxy сервера се врши преко PAC (Proxy Auto Config) фајла:

http://wpad.ac.rs/wpad.dat

Комплетно упутство за подешавање можете преузети ОВДЕ.