Универзитетски информатички центар

Универзитетска рачунарска мрежа

Академска рачунарска мрежа Универзитета у Крагујевцу (АРМУК) обједињује локалне мреже појединих чланица Универзитета у јединствени информациони систем. Централно чвориште универзитетске рачунарске мреже налази се у рачунарском центру Универзитета (УНИЦ) који је смештен у згради Факултета инжењерских наука. Локалне мреже повезане су са рачунарским центром Универзитета углавном оптичким линковима високе пропусне моћи. Рачунарска мрежа Универзитета је повезана оптичким гигабитним линком (10GB/s) на Академску рачунарску мрежу Србије (АМРЕС) преко Рачунарског центра Универзитета у Београду (РЦУБ). Овакав концепт мреже омогућује доступност свих сервиса за потребе наставе и научно-истраживачког рада.

Академска рачунарска мрежа Универзитета у Крагујевцу (АРМУК) данас обухвата све установе Универзитета у Крагујевцу, али и више установа из области науке, културе и образовања ван Универзитета. Са преко 20 умрежених установа АРМУК данас располаже са око 2600 рачунарских прикључака (око 2000 на матичној локацији).

Покривеност

Данас Универзитету у Крагујевцу гравитира цела централна Србија са око 2,5 милиона становника и површином која чини скоро 1/3 површине Републике. Може се рећи да је Универзитет у Крагујевцу најразуђенији у Србији са својим чланицама у више градова централне Србије:

  • Крагујевац: Факултет инжењерских наука, Природно-математички факултет, Факултет медицинских наука, Економски факултет, Правни факултет, Филолошко-уметнички факултет, Институт за информационе технологије, Универзитетска библиотека, Центар за стрна жита, Висока техничка школа струковних студија, Друга крагујевачка гимназија и Народна библиотека.
  • Чачак: Факултет техничких наука, Агрономски факултет и Центар за воћарство.
  • Краљево: Факултет за машинство и грађевинарство.
  • Јагодина: Факултет педагошких наука.
  • Ужице: Педагошки факултет.
  • Врњачка Бања: Факултет за хотелијерство и туризам.

Сви факултети на матичној локацији су везани на УНИЦ гигабитним оптичким линковима. Дислоцирани факултети, изузев Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи, су прикључени у гигабитни оптички прстен Академске мреже Србије. Поред наведеног у АРМУК-у је данас у функцији 12 локалних оптичких гигабитних линкова од чега 9 на матичној локацији.

Историјат

Универзитетски информатички центар (УНИЦ) је основан 1989. године у складу са Системом научних и технолошких информација Републике Србије као комуникационо-информациона подршка научно-истраживачким, образовним и пословним функцијама академске средине Србије. Кроз све године свога рада и развоја, пратећи развој Универзитета као и потребе научно-истраживачке и образовне средине у којој је формиран и за шта је превасходно намењен, рачунарски центар је са више или мање успеха обезбеђивао средства и неопходну опрему за обављање свакодневних послова на Универзитету и послова који прате развој Академске мреже Србије и њено укључивање у породицу међународних националних академских мрежа.

Академска рачунарска мрежа Универзитета у Крагујевцу (АРМУК) данас обухвата физички повезаних преко 35 својих објеката који су део универзитета у свим градовима централне регије Србије са преко 2600 повезаних рачунара и преко 6100 сталних корисника на свим институцијама Универзитета. Кроз развој и повезивање оптичким везама свих чланица (тај посао је још у току) обезбеђене су брзе везе са светом (интернет, електронска пошта) скоро свих чланица и савремени научноистраживачки сервиси. Садашњи проток је око 250MB/s података према свету и око 50.000 порука дневно. У ректорату Универзитета и УНИЦ-у тренутно је у употреби око 60 рачунара.

УНИЦ

Основ целог АРМУК-а је УНИЦ у чијој системској сали се налазе главни универзитетски сервери: Веб сервер, DNS сервери, Proxy, E-mail сервери, Antispam и Antivirus сервери, File Sender, Nextcloud, сервер за чување резервних копија. Читава инфраструктура је виртуелизована употребом KVM виртуелизације и софтвера Proxmox VE.

Универзитетски информатички центар обезбеђује несметан рад Универзитета са становишта ИТЦ-а и задатак му је да обезбеди пројектовање, развој и одржавање инфраструктуре и главног рачунско-комуникационог чворишта, хардверску подршку функционисању рачунарске мреже Универзитета, системску софтверску подршку, као и подршку развоја и одржавања апликативног софтвера за реализацију заједничких функција Универзитета.

УНИЦ интензивно ради на осавремењивању постојећег апликативног софтвера и изградњи нових софтверских решења, пре свега за потреба Ректората, али и за потребе факултета у саставу Универзитета. Сајт Универзитета је, у данашњим условима, један од главних извора информација о активностима на Универзитету.

Read More