DNS

DNS је сервис који примарно служи за превођење односно мапирање алфанумеричких назива у IP адресу рачунара (Forward Lookup), али често и обрнуто (Reverse Lookup). Без његовог исправног функционисања не може да се замисли рад већине сервиса на Интернету и због тога представља један од најважнијих сервиса.

Подешавање

Да би корисник на уобичајени начин приступао Интернет сервисима, потребно је да на свом рачунару унесе податке о DNS серверима. DNS сервис је реализован преко сервера:

  • 147.91.209.2 - ns.unic.kg.ac.rs
  • 147.91.209.20 - ns1.unic.kg.ac.rs

Услуге

У оквиру DNS сервиса УНИЦ нуди следеће услуге:

  • Регистровање домена унутар kg.ac.rs i кг.ак.срб домена за све институције које припадају Универзитету у Крагујевцу.
    Захтев за регистровање домена можете да попуните ОВДЕ.
  • Хостовање домена институције чланице (нпр. institucija.kg.ac.rs).
    Захтев за DNS хостинг можете да попуните ОВДЕ.