UniCloud - повећана квота на 30GB

Објављено: 02.04.2021.

Од данас је свим @kg.ac.rs корисницима дуплирана квота на сервису https://unicloud.kg.ac.rs, тј. повећана са 15GB на 30GB. Попут Google Drive, One Drive и сличних, UniCloud омогућава складиштење, дељење и колаборацију.

Да подсетимо, предности UniCloud сервиса над другим сличним (Google Drive, One Drive), су већа брзина и боља приватност, с обзиром да се ради о локалном серверу и локалном саобраћају, све у оквирима нашег Универзитета. Аутоматском процедуром се свакодневно креира резервна копија података, што доприноси општој сигурности. Уколико приметите било какав проблем, можете се обратити нашој служби за подршку.