СЦИДАР први репозиторијум ван Београда који харвестује портал е-Наука

Објављено: 06.02.2023.

Институционални репозиторијум Универзитета у Крагујевцу https://scidar.kg.ac.rs/ постао је први репозиторијум ван Београда који национални портал еНаука редовно харвестује. Синхронизација се обавља једном седмично.  Дакле, све што се депонује у СЦИДАР, аутоматски се појављује на порталу еНаука у року од највише недељу дана.

Овом кораку претходио је заједнички рад особља УНИЦ-а и РЦУБ-а са циљем нормирања и усаглашавања формата мета-података.