Одржана прва обука за депоновање публикација у SCIDAR

Објављено: 24.10.2021.

У среду, 20. октобра у 14 часова одржана је прва онлајн обука за употребу Институционалног репозиторијума https://scidar.kg.ac.rs/, и то запослене Института та информационе технологије Универзитета у Крагујевцу. Представљена је нова веб апликација SCIDAR-HELPER која се налази на адреси https://scidar-helper.kg.ac.rs, а намењена је лакшем депоновању публикација од стране истраживача.

Обуку су обавили Милош Ивановић из УНИЦ-а, као и Весна Абадић и Иван Живић из Универзитетске библиотеке. Са обукама ће се ускоро наставити.