Обезбеђено посебно чвориште за напајање системске сале

Објављено: 01.09.2023.

У претходних неколико година долазило је до учесталих проблема у напајању системске сале услед дотрајале спратне разводне табле, што је резултовало смањеном доступношћу УНИЦ-ових сервиса.

Током пролећних и летњих месеци сачињен је и реализован план потпуног раздвајања напајања системске сале од свих осталих потрошача у згради Факултета инжењерских наука. На овај начин је, уз неизбежне, али минималне прекиде, вишеструко побољшан квалитет снабдевања системске сале струјом. Поред тога, имплементацијом савремених прописа, унапређена је и безбедност.