SCIDAR - Дигитална архива публикација

Шта је дигитални репозиторијум?

Дигитални репозиторијум је систем електронских сервиса који омогућавају архивирање, трајно чување, јавну презентацију и дисеминацију различитих врста научних резултата. SCIDAR (SCIentific Digital ARchive) је заједнички дигитални репозиторијум установа у оквиру Универзитета у Крагујевцу. Репозиторијум има за циљ да омогући отворени приступ публикацијама и другим истраживачким резултатима пројеката који се реализују на Универзитету у Крагујевцу, а у складу са обавезујућом Платформом за отворену науку Универзитета.

Софтверску платформу чини софтвер отвореног кода DSpace, прилагођен специфичним потребама и захтевима и надограђен од стране Универзитетског информатичког центра. Софтверска платформа је усклађена са смерницама за репозиторијуме OpenAire-a.

 

SCIDAR је такође регистрован на референтним међународним регистрима ROAR и OpenDOAR, што га чини видљивим и претраживим од стране Google-a и осталих Интернет претраживача.

Објављено: 23.12.2020.

AMRES VPN

VPN (виртуелна приватна мрежа) технологија омогућава сигурно повезивање корисника који се налази на удаљеној локацији (код куће, у иностранству итд) са мрежом своје матичне инсититуције коришћењем већ постојеће мрежне инфраструктуре, као што је Интернет. Сви корисници са Универзитета у Крагујевцу који поседују @kg.ac.rs универзитетске налоге и омогућен им је сервис EDUROAM, могу да користе АМРЕС-ов VPN сервис. За проверу активираности и евентуалну активацију АМРЕС-ових сервиса обратите се мејлом на helpdesk@kg.ac.rs.

У наставку се налази сажето упутство за кориснике МS Windows оперативних система, које се ослања на АМРЕС-ово званично упутство https://www.amres.ac.rs/cp/krajnji-korisnici/vpn. Корисници Linux система могу да искористе ово упутство, а корисници Mac-a могу да испрате кораке приказане овде.

Објављено: 28.10.2021.

УНИЦ L2TP VPN

VPN (виртуелна приватна мрежа) технологија омогућава сигурно повезивање корисника који се налази на удаљеној локацији (код куће, у иностранству итд) са мрежом своје матичне инсититуције коришћењем већ постојеће мрежне инфраструктуре, као што је Интернет. Сви корисници са Универзитета у Крагујевцу који поседују @kg.ac.rs универзитетске налоге могу да користе УНИЦ VPN сервис.

УНИЦ-ов VPN, за разлику од АМРЕС-овог користи другачији протокол који је већ уграђен у Windows оперативне системе, па није потребна инсталација додатног софтвера. И један и други су подједнако безбедни, тако да је избор АМРЕС или УНИЦ VPN-а ствар личне преференце.

Објављено: 12.12.2021.