АРМУК

Академска рачунарска мрежа Универзитета у Крагујевцу

Објављено: 03.04.2020.

Контакт

Универзитетски информатички центар - Универзитет у Крагујевцу
Адреса: Јована Цвијића бб, 34000 Крагујевац, Србија

телефон (ректорат): +381 (0)34 301-129
телефон (техничка подршка): +381 (0)34 335-709

e-mail (webmaster): webmaster@kg.ac.rs
e-mail (helpdesk): helpdesk@kg.ac.rs

Објављено: 02.04.2020.

E-mail - @kg.ac.rs

Научно-наставно особље, истраживачи и остали запослени у чланицама Универзитета у Крагујевцу могу да отворе корисничке налоге који им омогућавају добијање e-mail адреса и коришћење сервиса електронске поште. Форма адресе је username@kg.ac.rs. УНИЦ поред ове услуге нуди и G Suite услугу (username@uni.kg.ac.rs), па потенцијални корисник треба да размимсли који тип услуге више одговара његовим/њеним потребама.

Објављено: 03.04.2020.

Proxy

Академска мрежа својим корисницима омогућава коришћење proxy сервиса за приступање web садржајима и преузимање датотека са Интернета (FTP). Proxy сервер локално чува (кешира) захтеве и садржаје претходно реализоване од стране других корисника. Тиме се за појединачне кориснике постиже знатно бржи приступ често траженим садржајима, што индиректно доприноси ефикаснијем коришћењу спољних веза са Интернетом.

Такође, неким Кобсон сервисима је могуће приступити искључиво коришћењем конфигурације са прокси сервером.

Објављено: 04.04.2020.

DNS

DNS је сервис који примарно служи за превођење односно мапирање алфанумеричких назива у IP адресу рачунара (Forward Lookup), али често и обрнуто (Reverse Lookup). Без његовог исправног функционисања не може да се замисли рад већине сервиса на Интернету и због тога представља један од најважнијих сервиса.

Објављено: 04.04.2020.