Контакт

Универзитетски информатички центар - Универзитет у Крагујевцу
Адреса: Јована Цвијића бб, 34000 Крагујевац, Србија

телефон (ректорат): +381 (0)34 301-129
телефон (техничка подршка): +381 (0)34 335-709

e-mail (webmaster): webmaster@kg.ac.rs
e-mail (helpdesk): helpdesk@kg.ac.rs

Особље УНИЦ-а налази се на две физичке локације. Прва је Сала система у згради Факултета инжењерских наука (објекат А), а друга зграда ректората Универзитета.

Управник

др Милош Ивановић, ванредни професор
Природно-математички факултет Крагујевац
internet: https://imi.pmf.kg.ac.rs/~milos/cv
e-mail: mivanovic@kg.ac.rs

Сала система

Милош Ђоновић, дипл. инг, систем инжењер
e-mail: milosdj@kg.ac.rs, тел: 034/335-709

Стефан Бишевац, мастер информатичар
e-mail: stefan.bisevac@kg.ac.rs, тел: 034/335-709

Александар Атанасијевић, дипломирани информатичар, систем инжењер
e-mail: aatanasijevic@kg.ac.rs, тел: 034/335-709

Ректорат

Иван Војводић, дипл. инг, аналитичар система
e-mail: ivanv@kg.ac.rs, тел: 034/301-129

Дејан Миленковић, администратор система
e-mail: dexe@kg.ac.rs, тел: 034/301-129