Дигитални репозиторијуми

Универзитет у Крагујевцу нуди академским и привредним субјектима услугу успостављања и одржавања дигиталних репозиторијума.

Универзитет у Крагујевцу, полазећи од Платформе за отворену науку утврђује услугу успостављања и одржавања дигиталног репозиторијума чију основу система чине:

  1. дигитална база интегралних докумената који представљају резултате научног рада (монографије, чланци у часописима, поглавља у тематским зборницима, примарни подаци, аудио и видео материјали итд.) и
  2. база библиографских метаподатака који их описују (наслови, имена аутора, имена уредника..., перзистентни идентификатори, као што су DOI, ORCID, итд).

Метаподаци су јавно доступни, а приступ интегралним документима може бити ограничен због ауторских права или других законских ограничења.

Платформа DSpace

У циљу реализације дигиталног репозиторијума из члана 1. ове Одлуке, Универзитетски информатички центар (УНИЦ) и Универзитетска библиотека (УБ) су прилагодили софтверскуплатформу DSpace и развили додатне алате који омогућавају установама односно факултетима и институтима да установе своје институционалне репозиторијуме. 

DSpace платформу карактерише усклађеност са међународним протоколом за прикупљање и размену метаподатака OAI-PMH (Open Archive initiative Protocol for Metadata Harvesting), и метаподатке у складу са Dublin Core стандардом.

Ценовник услуга успостављања и одржавања

За успостављање, одржавање, хостинг услуга, као и подршку у оквиру софтверске платформе DSpace, цене услуга које Универзитетски информатички центар (УНИЦ) иУниверзитетска библиотека (УБ) пружају установама, односно факултетима и институтима ван Универзитета, у зависности од броја истраживача, утврђују се по врсти услуге у износима:

ВРСТА УСЛУГЕЦЕНА
Успостављање репозиторијума (инсталација оперативног система, сервиса, инсталација DSpace, урађен почени импорт радова, обука администратора)700-1000 eur у динарској противвредности (једнократно)
Одржавање репозиторијума (оперативни систем, DSpace, база података, индекс, прилагођавање)110-130 eur у динарској противвредности (месечно)
Хостинг услуга (Linux KVM, 4 cores, 16GB RAM, 500GB диск простора)30-40 eur у динарској противвредности (месечно)
Софтверска или административна подршка која није укључена у основни пакет (нпр. прилагођавање функционалности)20 eur у динарској противвредности (на сат)

Све вредности у еврима дате су без ПДВ-а и обрачунавају се по средњем курсу НБС-а на дан уплате.