АРМУК

Академска рачунарска мрежа Универзитета у Крагујевцу

УНИЦ

Милош Ђоновић, дипл. инг. маш., систем инжењер
e-mail: milosdj@kg.ac.rs, тел: 034/335-709
Александар Атанасијевић, дипломирани информатичар, систем инжењер
e-mail: aatanasijevic@uni.kg.ac.rs, тел: 034/335-709

Факултет инжeњерских наука у Крагујевцу

Иван Грего, систем инжењер 
e-mail: grego@kg.ac.rs, тел: 034/335-990 lok. 678

Природно-математички факултет у Крагујевцу

Владимир Димитријевић, дипл. инг., систем програмер
e-mail: vladad@kg.ac.rs, тел: 034/336-229

Факултет медицинских наука у Крагујевцу

Милан Милојевић, програмер
e-mail: admin@medf.kg.ac.rs, тел: 034/365-231

Економски факултет у Крагујевцу

e-mail: is.ekfak@kg.ac.rs 

Зоран Луковић, систем инжењер
e-mail: zlukovic@kg.ac.rs тел: 034/303-514, 064/189-04-99 
Славољуб Радојевић, систем инжењер
e-mail: sradojevic@kg.ac.rs тел: 034/303-514

Правни факултет у Крагујевцу

Зоран Јевтић, дипл. инг.
e-mail: jevta@jura.kg.ac.rs, тел: 034/306-550
Емил Матић, програмер
e-mail: emil@jura.kg.ac.rs, тел: 034/306-551

Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу

Бојан Вуцелић, информатичар
e-mail: bojan.vucelic@filum.kg.ac.rs тел: 060/05-04-907
Секулић Стефан, дизајнер
тел: 034/305-120

Факултет техничких наука у Чачку

Милан Дробњаковић, дипл. инг., програмер
e-mail: drops@ftn.kg.ac.rs, тел: 032/224-113
Зоран Јевремовић, дипл. инг., програмер
e-mail: jevremovic@ftn.kg.ac.rs, тел: 032/224-113

Агрономски факултет у Чачку

Душан Марковић, дипл. инг.
e-mail: dusan.markovic@kg.ac.rs, тел: 032/303-400

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву

Слободан Букарица, програмер
e-mail: admin@mfkv.kg.ac.rs, тел: 036/318-280
Бојан Белоица, дипл. инг.
e-mail: beloica.b@mfkv.kg.ac.rs, тел: 036/318-280

Факултет педагошких наука у Јагодини

Павле Ђокић, 
e-mail: pavle@pefja.kg.ac.rs, тел: 064/290-26-51
Небојша Милутиновић, програмер
e-mail: nesa@pefja.kg.ac.rs, тел: 062/297-906

Педагошки факултет у Ужицу

Александар Вујадиновић, дипл. инг, програмер
e-mail: a.vujadinovic@gmail.com, тел: 031/521-952

Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи

Саша Ђуровић, дипломирани инжењер електротехнике
e-mail: sasa.djurovic@kg.ac.rs, тел: 036/5150023
Александар Митровић, мастер инжењер машинства - информатика
e-mail: aleksandar.mitrovic@kg.ac.rs, тел: 036/5150023

Универзитетска библиотека

Иван Живић, професор информатике
e-mail: ivan.zivic@kg.ac.rs, тел: 034/370-207