Универзитет у Крагујевцу

Универзитетски информатички центар (УНИЦ)Захтев за активацију Eduroam сервиса за @kg.ac.rs кориснике

Право на активацију Eduroam сервиса имају запослени у институцијама Универзитета у Крагујевцу.